Privacy beleid

Rijschool van Rooijen, gevestigd aan de Balingerbrink 97 te Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rijschoolvanrooijen.nl Rijschool van Rooijen Balingerbrink 97 7812 SC Emmen 0625596765

Dhr. Pascal van Rooijen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Rijschool van Rooijen, te bereiken via info@rijschoolvanrooijen.nl.

Persoonsgegevens die Rijschool van Rooijen verwerkt/bewaard

Rijschool van Rooijen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van een dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan Rijschool van Rooijen verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Rijschool van Rooijen verwerkt/bewaard.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Rijschool van Rooijen verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Rijschool van Rooijen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat Rijschool van Rooijen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@rijschoolvanrooijen.nl dan verwijdert Rijschool van Rooijen deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Rijschool van Rooijen persoonsgegevens verwerkt

Rijschool van Rooijen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Voor het verlenen van een dienst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingwet

Grondslag overeenkomst:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de persoon zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt aan Rijschool van Rooijen.

Grondslag wettelijke verplichting:

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool van Rooijen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Rijschool van Rooijen persoonsgegevens bewaart

Rijschool van Rooijen bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard. Vanaf het moment dat er een overeenkomst is gesloten en voor zolang de overeenkomst duurt worden de gegevens verwerkt/gebruikt.  Daarna worden de gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard en als die is verstreken worden de gegevens vernietigd/verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool van Rooijen deelt alleen persoonsgegevens met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. De gegevens worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

De website rijschoolvanrooijen.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe Rijschool van Rooijen persoonsgegevens beveiligt

Rijschool van Rooijen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@rijschoolvanrooijen.nl.

Rijschool van Rooijen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Website is beveiligd met een SSL certificaat.
 • E-mail is beveiligd met SPF records en DKIM.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb  je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool van Rooijen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rijschoolvanrooijen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Rijschool van Rooijen u een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Rijschool van Rooijen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Rijschool van Rooijen wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rijschool van Rooijen


Tel: 06-25596765
E-mail: info@rijschoolvanrooijen.nl
WhatsApp: 0625596765

KvK nr: 01154363
BTW nr: NL001402838B51
TOP